Airport City – város a városban

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Budapest, 2014.09.23.

 

Szeptember 23-án autentikus helyszínen tartották az airLED projekt záró konferenciáját a Liszt Ferenc Repülőtér 1. Terminál műemlék épületében.

Az Európai Unió Central Europe programja keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a magyar kormány támogatásával megvalósuló projekt célja a repülőtéri térségek hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozását célzó nemzetközi együttműködés létrehozása. A közös munkában négy közép-európai régió, Budapest XVIII. kerületének önkormányzata és Vecsés térsége, a lengyel Mazovia, a szlovén Gorenjska és az olasz Emilia-Romagna vett részt. A projekt összköltségvetése 1,65 millió EUR, megvalósulását szakmai partnerként a Budapest Airport is támogatta.

 

A repülőterek vonzáskörzete a közép-európai régió versenyképessége, területi kohéziójának erősítése szempontjából kiaknázatlan lehetőségeket kínál. Az üzleti élet nemzetközivé válásával a repülőterek és a környező térségek egyre inkább a helyi gazdaságfejlesztés katalizátorai, ennek ellenére a repülőterek környékének fejlesztései talán a legkevésbé tervezettek más gazdaságfejlesztési szektorokhoz képest. Ez valószínűleg nem véletlen, hiszen a repterek integrált gazdaságfejlesztése óriási kihívás: a cél elérése érdekében elengedhetetlen a feladatok és felelősségi körök funkcionális elosztása a repteret körülölelő települések között, szoros együttműködés szükséges a különböző érdekelt felek, például önkormányzatok, az érintett lakosság, fejlesztési ügynökségek és magánvállalkozások között.

 

A Liszt Ferenc repülőtér, bár európai mértékkel közepesnek mondható, Magyarország és a Kárpát-medence legforgalmasabb repülőtere. A gazdasági válság és a nemzeti légitársaság felszámolása ellenére meg tudta őrizni pozícióját az utasforgalom és a teherforgalom területén, azonban több eddigi közvetlen légi kapcsolata megszakadt. Mindezek figyelembe vételével azonban az is kimondható, hogy egy tízmilliós utaslétszámú reptér jóval nagyobb lehetőségekkel is rendelkezhet.

A budapesti repülőtér közvetlen gazdasági hatásterülete elsősorban Budapest XVIII. kerületére és Vecsés városára terjed ki, ugyanakkor a főváros X. és XVII. kerülete, illetve Ecser, Gyál és Üllő települések is a reptéri közvetett hatásterület részei.

 

Ezek a települések jelentős gazdaságiterület-potenciállal rendelkeznek, de eddig nem volt komoly lehetőség arra, hogy a reptér közelségéből adódó esélyeiket kiaknázzák. a 2012-ben elindult airLED-projekt azonban biztosította az intergált gazdaságfejlesztési stratégia kialakításának anyagi és szakmai hátteret.

Az airLED projekt olyan célokat és eszközrendszert fogalmaz meg, amelyek eredményeképpen egy szinte önálló városként működő ún. aerotropolisz jöhet létre és melynek segítségével elérhető a repülőtéri területek beillesztése – a főváros bevonásával – a városfejlesztési koncepciókba. Budapest mindezek birtokában a következő költségvetési periódusban gondosan kidolgozott és alátámasztott tervekkel pályázhat a megvalósításhoz szükséges uniós forrásokra.

 

Az airLED egy alapvetően a tudás-transzfert támogató program, amely során a résztvevők 2014 végéig közösen dolgoznak ki egy stratégiai keretrendszert, s feltárják a világban ezzel kapcsolatban összegyűlt tudást és megalkotják azt a gazdaságfejlesztési tervet, mely felvázolja az Airport City megvalósításához vezető utat.

 

(.doc letöltése)

Az airLED Európai Uniós konferencia hatodik vecsési partneri találkozója

Sajtóközlemény

Vecsés, 2014. június 27.

kapcsolat: Práczki Péter, projekt menedzser; praczkip@gmail.com

 

Az Európai Unió által finanszírozott airLED projekt keretében, 2014. június 27-én került sor a repülőtér vonzáskörzetének gazdaságfejlesztése céljából létrehozott Regionális Fejlesztési Koordinációs Testület (Regional Development Coordination Body – RDCB) hatodik ülésére a vecsési Budapest Airport Hotel Stációban.

 

A találkozón megjelentek a meghívott vecsési és XVIII. kerületi önkormányzati, vállalati és civil szervezetek képviselői. Az RDCB összejövetel ezúttal nemzetközi volt, hiszen a Francia Intézet három képviselője – Vincent Liegey, Jurisits Janka, Vinet Jean Roch – is megtisztelte jelenlétével a konferenciát.

 

A rendezvényt Vecsés Város Önkormányzata szervezte, szorosan együttműködve az EU airLED projekt vezető partnerével, a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pesszentimre Önkormányzatával.

 

Az RDCB hatodik ülését Tábori Ferenc Vecsés Város alpolgármestere nyitotta meg. A XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát Hunyadi István városigazgató, az AirLED projekt megbízottja képviselte.

 

A találkozó résztvevői két előadást hallgattak meg. Az elsőben Koszorú Lajos a Város-Teampannon Kft. építésze beszélt az Airport City – Stratégia és jövőképéről. Kiemelte, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnek folyamatosan helyt kell állnia a fokozódó légiközlekedési versenyhelyzetben és ezért szigorúan specializálnia kell magát arra a területre, mely számára a legtöbb hozzáadott értéket termeli. Ma ez a diszkont bázisos (53 % Wizzair fapados) irányt jelenti.

 

A közszféra és a különféle piaci szereplők különféle szintjei közötti együttműködés adhatná a helyes irányt, mely hosszútávon elvezethetne az “Airport City” kifejezés használatához. Erre tesz kísérletet az airLED projekt is, mint azt Soóki Tóth Gábor, az airLED projekt tematikus szakértője a találkozó keretében megrendezett kerekasztal beszélgetés során kifejtette. (Az Airport City modell azon alapul, hogy a 21. században a repülőterek már jóval többek, mint egyszerű közlekedési csomópontok és bevonják a nem repüléssel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet, szolgáltatásokat és bevételi forrásokat).

 

A második előadásban Karácsony Krisztián a BPR-CRS Kft. tanácsadója ismertette az airLED megvalósítási ütemterv koncepcióját. Karácsony Krisztián ráirányította a figyelmet az airLED projekt céljaira, azaz az integrált policentrikus fejlesztési tervek létrehozására, annak integrálására magasabb szintű kormányzati fejlesztési tervekbe és stratégiákba, forrásszerzés elősegítésére az egyes fejlesztési projektjeihez és végül, de nem utolsó sorban a szervezeti háttér biztosítására a megvalósítás folyamatában.

 

Az előadásokat kerekasztal beszélgetés követett, melyen a résztvevők a meghívott előadókkal közösen a repülőtér környezetével kapcsolatos gazdasági stratégiai fejlesztés lehetőségeit fejtették ki, a beszélgetést Práczki Péter, az airLED, RDCB menedzser moderálta.

 

Az airLED találkozót Hunyadi István városigazgató zárta azzal, hogy szeptember 23-án az airLED projekt vezető partnere, azaz a XVIII. kerületi Önkormányzat zárókonferenciát szervez, melyre a találkozó résztvevőit tisztelettel meghívja.

 

Némedi Marianna

 

(.doc letöltése)

Helyi gazdaságélénkítés a repülőterek vonzáskörzetében – végéhez közeledik az airLED projekt (a projekt jelenlegi állása)

Sajtóközlemény

Budapest, 2014. május 25.

 

Kapcsolat:

dr. Lőrincz Éva kommunikációs menedzser, airLED;

airled@bp18.hu; www.airled.eu

 

Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata a Central Europe Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával kezdeményezte a repülőterek térségének hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozását célzó együttműködést. A projekt célkitűzése a közép-európai repülőterek vonzáskörzetének integrált policentrikus fejlesztése, Airport City-vé válása. Az airLED projekt partnerek rendszeresen tartanak partnertalálkozót, a legutóbbi – 2. transznacionális szakmai találkozóját és 4. Irányító Testületi ülés – 2014. május 21-22-én Budapesten került megrendezésre.

 

A 2012-ben életre hívott airLED projekt ez év végéig dolgoz ki egy olyan stratégiai keretrendszert, amely megfelel a négy érintett repülőtéri régió (magyar, szlovák, lengyel és olasz), sok szempontból különböző adottságainak, igényeinek, és alapul szolgálhat más régiók fejlesztési elképzeléseihez is.

 

Mostanra a résztvevő régiók mindegyikében elkészült a jelenlegi körülményekről, például a különböző gazdasági és földrajzi mutatókról, foglalkoztatottságról átfogó képet adó Status Quo helyzetfeltáró elemzés, valamint a Regionális Fejlesztési Tervek első tervezetei is. A budapesti régióban már 5 ülést tartottak az airLED Regionális Fejlesztési és Koordinációs Testület tagjai annak érdekében, hogy a körvonalazódó elképzelések minél inkább összhangban legyenek a valós igényekkel. A Testület tagjai olyan környékbeli érdekcsoportok, nagyobb cégek és települések képviselői, akikre a reptér fejlesztése leginkább hatással van. A Fővárossal és a BUD Airporttal is szoros az együttműködés, annak érdekében, hogy a kidolgozandó tervek meg is valósuljanak.

 

A projekt keretében három különböző eszköz is fejlesztés alatt van. Az ún. Statisztikai Döntésmegalapozó Modell fejlesztését a XVIII. Kerület Önkormányzata koordinálja. A modell különböző statisztikai adatállományok bevitelével olyan adatokat dolgoz ki (pl. helyi adók alakulása, munkavégzéssel kapcsolatos adatok stb.), melyek segíti majd a döntéshozókat abban, hogy milyen irányú fejlesztés lenne a legoptimálisabb. A másik két eszköz a One-Stop-Shop nevet viselő üzleti támogató modell, (melynek lényege, hogy a repülőterek környékén olyan irodák kerüljenek felállításra, amelyek a potenciális befektetőknek tudnak átfogó segítséget nyújtani) és egy különleges, 3d-s szemléltető eszköz, melyeket a partnerrégiók fejlesztenek. Utóbbi a statisztikai döntéshozó modellel összhangban, vizuálisan is dokumentálja és szemlélteti majd a kialakult elképzeléseket.

 

Az airLED projektben elkezdődött egy hazai és nemzetközi párbeszéd és eszmecsere, melybe bevontunk a projekt téma számos érintettjét és érdekcsoportját, akikkel rendszeres kapcsolattartás valósul meg. A projekt folyamán létrejött tanulmányok és eszközök egy olyan tudástárat alkotnak, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni egy esetleges reptéri vagy reptér környéki beruházás kapcsán.

 

(.doc letöltése)

Helyi gazdaságélénkítés a repülőterek vonzáskörzetében (Bologna, 2014)

Sajtóközlemény
2014. 02. 13., Bologna, közölhető: azonnal

 

Helyi gazdaságélénkítés a repülőterek vonzáskörzetében
Közös gondolkodás és munka a „repülőtéri várossá válás útján”

 

Az Emilia Romagna Régió és az Institute for Transport and Logistics szervezésében,
február 12-14. között, Bolognában kerül megrendezésre egy több mint száz fő részvételével
zajló transznacionális egyeztetés, az airLED Master Class Konferencia, melynek témája a
repülőtéri régiók gazdasági fejlesztése.

 

Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata a Central Europe Program keretében, az Európai
Unió társfinanszírozásával kezdeményezte a repülőterek térségének hosszú távú fejlesztési
koncepciójának kidolgozását célzó együttműködést. A projekt célkitűzése a közép-európai
repülőterek vonzáskörzetének integrált policentrikus fejlesztése, Airport City-vé válása
A repülőterek vonzáskörzete közép-európai régió versenyképességének, valamint területi
kohéziójának erősítését tekintve kiaknázatlan lehetőségeket kínál. Ezeket négy hasonló
kihívásokkal szembenéző magyar, szlovén, lengyel és olasz régiók szakértőinek
bevonásával járja intenzíven körbe a 2012-ben életre hívott airLED-(Local Economic
Development in Airport Catchment Areas) projekt. A partnerség ez év végéig dolgoz ki egy
olyan stratégiai keretrendszert, amely megfelel a négy érintett, sok szempontból különböző
repülőtéri régió adottságaiknak, igényeiknek, és alapul szolgálhat más régiók fejlesztési
elképzeléseihez is. Már működő, Airport City jógyakorlatok figyelembe vételével, három
tematikus pillér, a térségfejlesztés, az infrastruktúrafejlesztés és a gazdaságfejlesztés mentén
folyik a szakmai munka.

 

A Master Class Conference során a nyilvános előadások mellett zártkörű meetingeken,
kerekasztal beszélgetéseken egyeztetnek az érintettek különböző, a mélyebb szakmai és
technikai kérdésekben.

 

Mostanra a résztvevő régiók mindegyikében elkészült a jelenlegi körülményekről, például a
különböző gazdasági mutatókról, foglalkoztatottságról átfogó képet adó Status quo
helyzetfeltáró elemzés a regionális fejlesztési tervek elkészítése folyamatban van, melyek
szintéziseként kerül majd kidolgozásra a Transznacionális Fejlesztési Terv.

 

A projekt szempontjából különösen fontos napirendi pontok az eddigi eredmények és
tanulságok összefoglalása, a hasonlóságok és különbözőségek feltárása, valamint a
megvalósíthatóság eszközeinek és természetesen veszélyeinek az elemzése. Mindezt
segítendő, fejlesztés alatt van egy új, stratégiai döntés megalapozási modell, a One-Stop-
Shop nevet viselő üzleti támogató modell, valamint egy különleges, 3d-s szemléltető eszköz
elkészítése is. Utóbbi a statisztikai döntéshozó modellel összhangban, vizuálisan is
dokumentálja és szemlélteti majd a kialakult elképzeléseket.

 

Mindezek birtokában a résztvevők a következő költségvetési periódusban nagyon gondosan
kidolgozott és alátámasztott tervekkel pályázhatnak majd az uniós forrásokért. Ebben
adottságaikból és földrajzi távolságukból adódóan természetesen nem jelenthetnek egymás
számára konkurenciát, de az aktuálisan más élethelyzetben lévő, más problémákkal küzdő
repterek bemutatható esettanulmányai nem csak rávilágíthatnak a kritikus tényezőkre, de az
azokra adható különböző megoldásokat vagy fejlesztési irányokat is igazolhatják.

 

PDF változat

Erős gazdasági potenciált mutatnak a reptér környéki települések

Sajtóközlemény

2013. 06. 05., közölhető: azonnal

 

Erős gazdasági potenciált mutatnak a reptér környéki települések

 

 

Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata – az airLED projekt vezető partnere – regionális sajtótájékoztatót tartott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren június 5-én. Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester, Hunyadi István városigazgató és Karácsony Krisztián (ECORYS Magyarország Kft.) külső szakértő a repülőterek vonzáskörzetének gazdaságélénkítési lehetőségeit vizsgáló projekt fejleményeiről számolt be.

 

Az airLED a Central Europe Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával megvalósuló projekt, mely nemzetközi együttműködés eredményeként jött létre, és többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hatásterületének gazdasági fejlesztésére tesz javaslatot. A projekt része egy átfogó helyzetfeltárás elkészítése, az úgynevezett Status Quo elemzés, mely a lengyel IRM Városfejlesztési Intézettel és a partnerekkel együtt kidolgozott metodika alapján készül.

A vizsgálat célja, hogy a meglévő állapotról, a megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt álló, illetve tervezett fejlesztési stratégiákról, kezdeményezésekről és szándékokról adjon képet. Fontos eleme továbbá a repülőtér hatásterületének lehatárolása, illetve a terület társadalmi-gazdasági folyamatainak elemzése. A projektben részt vevő valamennyi repülőtér környéki régióra vonatkozóan – a lengyel Mazovia Tartomány, az olasz Emilia- Romagna régió és a szlovén Gorenjska régió – szintén elkészül egy-egy elemzés a térségi érdekcsoportok adatszolgáltatása, kérdőíves felmérés, illetve elérhető publikus adatok és információk összegyűjtése révén. Az így elkészült Status Quo elemzések meghatározzák a gazdaságfejlesztés folyamatát befolyásoló tényezőket, melyek az airLED projekt következő fázisát jelentő stratégiai tervezés kiindulópontját jelentik.

 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Magyarország és a Kárpát-medence legforgalmasabb repülőtere. Hazai dominanciája egyértelmű, azonban a környező országok repülőtér-fejlesztései is hatással lesznek jövőbeni szerepkörére. A repülőtér a gazdasági válság és a nemzeti légitársaság felszámolása ellenére meg tudta őrizni pozícióját az utasforgalom és a teherforgalom területén, azonban több eddigi közvetlen légi kapcsolata megszakadt.

 

A budapesti repülőtér közvetlen gazdasági hatásterülete elsősorban Budapest XVIII. kerületére és Vecsés városára terjed ki, ugyanakkor a főváros X. és XVII. kerülete, illetve Ecser, Gyál és Üllő települések is a reptéri közvetett hatásterület részei. A hatásterület településein az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztés is megvalósult, melyek a reptér közelségének köszönhetőek. Ugyanakkor számos konkrét fejlesztés megvalósítása leállt, elakadt, illetve maradt a tervezőasztalon.

 

A hatásterület települései rendelkeznek helyi településfejlesztési stratégiákkal, melyek meghatározzák, hogy a gazdaság szereplői mely helyszíneken tudják megvalósítani terveiket. Jelenleg igen jelentős gazdaságiterület-potenciállal rendelkeznek a települések, melyek közös stratégia mentén történő, differenciált fejlesztése közös cél. A Status Quo elemzés ennek a stratégiának a kidolgozását alapozza meg, illetve egy hasznos segítséget nyújt a további tervezéshez.

 

A projekt összköltségvetése 1,65 millió EUR, melynek 85%-át az Európai Unió finanszírozza az ERFA-alapokon keresztül. A XVIII. Kerület költségvetése ebből mintegy félmillió EUR, mely összeg további 10%-át – a 85%-os EU-s támogatáson felül – Magyarország finanszírozza.

 

A 2012. július 1-jei indulása óta a projektet a nagyközönségnek és a szakmának több fórumon is bemutatták. A Construma 2013 kiállításon és a BUD Airport támogatásával megrendezett Routes Europe 2013 konferencián is találkozhattak az érdeklődők az airLED-del. Legközelebb június 21-én, a kerületi Helytörténeti Gyűjtemény „Ég és Föld” című repüléstörténeti kiállításán mutatkozik be a Delta Üzletházban. „A polgári repülés és Budapest XVIII. kerülete” alcímet viselő tárlaton a Ferihegyi repülőtér és a magyar légitársaságok légiforgalmi relikviái lesznek láthatók 100 négyzetméteren.

 

 

Sajtókapcsolat:

Bajory Á. Rita sajtófőnök

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

e-mail: sajto@bp18.hu,

telefon: +36 1/296-1300

mobil: +36 30/811-8210

www.airled.hu

www.bp18.hu

 

(.doc letöltése)

Gazdaságélénkítés a repülőterek vonzáskörzetében

Sajtóközlemény
2013. 01. 17., közölhető: azonnal

 

Gazdaságélénkítés a repülőterek vonzáskörzetében

 

Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata a Central Europe Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával a repülőterek térségének hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozását célzó együttműködést kezdeményezett. A nyitókonferenciát 2013. január 17-én, a Zara Hotel Continentalban tartották.

 

Az airLED- (Local Economic Development in Airport Catchment Areas, azaz Helyi gazdaságélénkítés a repülőterek vonzáskörzetében) projekt célkitűzése a közép-európai repülőterek vonzáskörzetének integrált policentrikus fejlesztése, figyelembe véve a partnerek „Airport City”-vé, azaz „Repülőtéri Várossá” válásával kapcsolatos elképzelését.
A mintegy 140 millió forintból megvalósuló projekt finanszírozásának döntő részét az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó támogatás teszi ki, intenzitása közel 83%. Az airLED projekt partnerségét négy közép-európai régió (nevezetesen Budapest és Vecsés térsége, a lengyel Mazovia, a szlovén Gorenjska és az olasz Emilia-Romagna) alkotja. A partnerség közös ambíciója, hogy 2014. december végéig közösen kidolgoznak egy stratégiai keretrendszert, amely megfelel az igényeiknek, illetve amely alapul szolgálhat más régiók fejlesztési elképzeléseihez is. A stratégiaépítést szakmai partnerek és társult intézmények (regionális hatóságok és az Airport Regions Conference, mely a repülőtéri régiók önkormányzatainak szervezete) is támogatják a projekt során.
A projekt megvalósulását szakmai partnerként a Budapest Airport is támogatja. A repülőtéri cég üdvözölte a regionális szereplők összefogását a térség gazdasági fejlődése érdekében, hiszen ez nemcsak a budapesti repülőtér, hanem a környékbeli üzleti szereplők, az érintett önkormányzatok és az egész magyar gazdaság jól felfogott, közös érdeke.

 

„Pestszentlőrinc–Pestszentimre arra vállalkozott, hogy vezető partnerként bonyolít le egy olyan európai uniós programot, amely az együttgondolkodás, az összegyűjtött know-how segítségével a projekt összes szereplőjének sikert hozhat. Hitem szerint az airLED programjának több éven átívelő megvalósítása a Liszt Ferenc repülőtér és környéke gazdasági innovációjának záloga, és ezzel együtt a kerület és a régió egyetemes és folyamatos fejlődésének biztosítéka” – nyilatkozta Ughy Attila polgármester.

 

A stratégiaépítés területei, folyamata

 

A stratégiaalkotási folyamat minden, a fejlesztés különböző aspektusaiban érdekelt szervezet aktív részvételével, az intenzív „Open Living Lab” („nyitott élő laboratórium”) keretében valósul meg.

 

A szakmai munka hatékonyságának biztosítása érdekében a partnerek három fő tematikus pillért azonosítottak be: 1) logisztika és közlekedés, 2) területfejlesztés, környezetvédelem és (város)építészet, 3) üzlet- és beruházásfejlesztés.

 

A projekt célkitűzéseinek elérése elősegíti az elszigetelt reptéri területek városfejlesztési stratégiákba/koncepciókba való integrálását, a repülőterekkel rendelkező régiókban új munkahelyek teremtését, a repterek vonzáskörzetében a gazdaságfejlesztés versenyképességének és fenntarthatóságának megőrzését, valamint a közép-európai régiót is nagymértékben érintő globalizáció társadalmi és gazdasági kihívásaihoz való alkalmazkodást. A partnerek összegyűjtik a „Repülőtéri Város” fejlesztéshez kapcsolódó EU-s jó gyakorlatokat; helyzetfeltáró elemzést készítenek minden régióra vonatkozóan; a fő érdekcsoportok képviselőivel Regionális Fejlesztési Koordinációs Testületet (RDCB) és Értékelési és Támogató Csoportot (ASG) állítanak fel (szakmai intézményi partnerek és az RDCB-menedzserek részvételével) minden régióban.

 

A repülőterek vonzáskörzete ugyanis a közép-európai régió versenyképességének, valamint területi kohéziójának erősítését tekintve kiaknázatlan lehetőségeket kínál, a témát pedig leghatékonyabban hasonló kihívásokkal szembenéző régiókkal együttműködve lehet körbejárni.

 

Kiaknázatlan lehetőségek

 

Az üzleti élet nemzetközivé válásával a repülőtereket és a környező térségeket egyre inkább a helyi gazdaságfejlesztés katalizátorainak tekintjük. A vállalkozások bővüléséhez megfelelő területekre van szükség. Ennek ellenére a repülőterek környékének fejlesztései talán a legkevésbé tervezettek más gazdaságfejlesztési szektorokhoz képest.
Ez nem véletlen, hiszen a repterek integrált gazdaságfejlesztése óriási kihívás: a cél elérése érdekében szükséges a feladatok és felelősségi körök funkcionális elosztása a repteret körülölelő települések között, valamint erősíteni kell az együttműködést a különböző érdekelt felek, például önkormányzatok, fejlesztési ügynökségek és magánvállalatok között.

 

Budapest-Ferihegy, mint a „Kelet kapuja”

 

A modern kor komplex közlekedési csomópontjai már a repülőterek, amelyek a közvetlen környezetüknek olykor sok fejfájást okozhatnak (például mert működésük zajjal vagy megnövekedett forgalommal jár), de egyben számos lehetőséget is magukban rejtenek.

 

Földrajzi fekvéséből, meglévő légi, vasúti, közúti közlekedési infrastruktúrájából kiindulva hazánk a „Kelet kapujának” tekinthető, a kontinenseket összekötő személy- és áruszállítás potenciális központja, fejlesztések alapja lehet. Az airLED program számos olyan gondolatot fogalmaz meg, számos olyan célt és eszközt sorol fel, amelyek segítenek abban, hogy a jövőnk tervezésekor hatékonyan tudjunk építeni a meglévő adottságokra. A cél egy szinte önálló városként működő aerotropolisz, amelynek segítségével elérhető a repülőtéri területek beillesztése – a főváros bevonásával – a városfejlesztési koncepciókba. Budapest később kész tervekkel előállva közvetlenül pályázhatna a megvalósításhoz szükséges uniós forrásokért is.

 

Sajtókapcsolat:

 

Bajory Á. Rita sajtófőnök
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
e-mail: sajto@bp18.hu, telefon:+36 1/296-1300, mobil:+36 30/811-8210
www.airled.hu
www.bp18.hu

 

.pdf változat letöltése