Vezető Partner: Budapest XVIII. kerülete

Budapest XVIII. kerülete, mint a projekt vezető partnere (VP) elkötelezett a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése iránt különböző területeken. A kerület részvétele ilyen programokban, valamint projektekben, amik a fenntarthatóságra, a várostervezés keretfeltételeinek javítására és az energia-hatékonyságra koncentrálnak, szilárd alapot teremt ahhoz, hogy a kerület Vezető Partner szerepet töltsön be ebben ebben a határokon átívelő projektben.

 

Magyarországon a helyi hatóságok működését az Önkormányzati Törvény szabályozza, meghatározva az önkormányzatok kötelező feladatait, ezek között szerepel a területfejlesztés, a környezetvédelem, a helyi tömegközlekedés fejlesztése, stb., amiket a VP kiemelten fontosnak tart a kerület fenntartható fejlődéséhez elengedhetetlen stratégiai keretek megteremtéséhez. Ezért a repülőtér közelségéből adódó sajátosságok miatt a kerület érdekelt abban, hogy megismerje a zaj és légszennyezés csökkentésére vonatkozó bevált gyakorlatokat (best practices), továbbá a foglalkoztatottság növelésével kapcsolatos bevált gyakorlatokat, amik a partnerországokban már sikeresen bevezetésre kerültek. A közvetlen piaci résztvevők támogatását is élvezve, a kerületnek megvannak a megfelelő eljárásmódjai és döntéshozatali kompetenciái a repülőtér környékével kapcsolatos stratégia megalkotására és annak végrehajtására. Továbbá a kerület rendelkezik elegendő politikai befolyással a projekt eredmények jóváhagyási folyamatának kezdeményezésére és későbbi figyelésére.

 

A VP „felállított egy airLED projekt csapatot”, amelynek tagjai a végrehajtással, a pénzügyekkel és a kommunikációval megbízott vezetők; munkájukat egy szakemberekből álló csapat segíti. A projekt végrehajtásához szükséges hozzájárulás mértékéről a kerület képviselőgyűlése dönt.

 

A XVIII. kerület, mint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környékének fejlesztésében leginkább érintett résztvevő, saját szaktudásával segíteni tudja a projektben részt vevő többi partnert, többek között a különböző piaci résztvevők érdekeinek összehangolásában, ami a fejlesztés elindításához elengedhetetlen. Annak ellenére, hogy az adott területen, azaz a repülőtér környékén több önkormányzat osztozik, a XVIII. kerületnek sikerült a jövőbeli fejlesztések vonalát kijelölni, és sikerült megszereznie a fontosabb résztvevők előzetes engedélyét a projekthez.

Mivel a Vezető Partner tekinthető a leginkább érintett szereplőnek a repülőtér vonzáskörzetének fejlesztésében, továbbá mivel tagja az Önkormányzatok Szövetségének, a VP hatalmas gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a lobbizás és különböző projektek politikai támogatásának megszerzése területén.